Támogatóink


Külgazdasági és Külügyminisztérium

Nyílt nap Brüsselben

 

Obec Zemplín / Zemplén Községi Önkormányzat /

Egy igen gazdag történelmi múlttal rendelkező község, aki nevet adott az egykori Zemplén vármegyének is. Már az őskorszakból, az új őskorszakból is származnak leletek. A föld még, több helyen feltáratlanul őrzi a különböző korszakok régészeti tárgyait, amit ez idáig nem hoztak a felszínre.

A történészek a zempléni Várhegyet " a történelmi régiségek bányájának "nevezték az elmúlt századokban, amelyet az elmúlt évtizedek ásatásai be is bizonyítottak.

A Várhegyen álló földvár, mintegy 24 ezer m2-es terület, ahol egykoron vár állott már a vaskorszakban is menedéket nyújtott, az itt élők részére, amelyet kő és fakonstrukció képez, a kelták és a dákok építették. Az ásatásokból kikerült gazdag leletek bizonyítják, hogy fontos gazdasági és politikai központja lehetett a környéknek. / edények, kerámiatörmelékek, vas feldolgozásának nyomai, "zempléni típusú" pénz, fegyver, ékszer,/ A 9.század végén játszódhatott le, egy igen fontos történelmi ütközet az erődítmény birtoklásáért a szlávok és a magyarok között, amikor átlépték  a Kárpátokat a magyarok, a honfoglalás idején.

Ebből a korból származó leletek, megismerése során a régészek részéről, felvetődött, a hagyományos árpádházi királyi tárgyakról, hogy Álmosnak, Árpád apjának a sírját is megtalálták.

Az erődítményt a XI.-XII. században várrá kezdték építeni.

A XIII: sz.-ban a zempléni vár lett a királyi megye székhelye, vásár  központtá vált, és vámjoggal rendelkezett.

 

1332-es okmányból ismerhető, hogy a várban templom állott, Szent György védőszentjének szentelve.

A megyegyűlések először a várban voltak, később megépítették a falu közepén most is ott álló Vármegyeházának az épületét.

Zemplén hanyatlása a XVII. században kezdődött, a vár lerombolásával, később, hogy áthelyezték a hivatalokat Sátoraljaújhelyre és Ungvárra.

  

Itt csak az évi vásárok maradtak.

Zemplén végleg elzárult a világtól, amikor a főutat és a vasutat a Bodrog bal partjára helyezték.

 

Zemplén Községtől kb. 3 km-re Észak - Kelet irányában a Latorca és az Ondava folyó összefolyásából képződött a Bodrog, amelyhez igen komoly történelmi esemény társul a honfoglalás korából.

  

Ez a terület is része az úgynevezett CHKO LATORICA - Latorca védett  tájegységének, amely 1990-ben volt hivatalosan is, elismerve.

Ez a védett terület magába foglalja, a Latorca és Ondava folyóin kívül, a Bodrog folyót és holtágait, amely Zemplén felett található.

Az itt és a Bodrog vonulatában érintett települések vonatkozásában kialakult mocsári vegetáció érdekes élményeket nyújt az ide látogatók és tanulni vágyók számára.