Támogatóink


Külgazdasági és Külügyminisztérium

Nyílt nap Brüsselben

 

VITEA ALAPÍTVÁNY

" Ne, azt nézd, hogy mit tesz érted, az ország, hanem, 

hogy mit tehetsz Te az országért. "

  

A Bodrogközi Fejlesztési Partnerség munkaszervezete és egyik alapító tagja

     

 

A VIDÉK- és TERÜLETFEJLESZTÉST ELŐSEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY 

rövidített nevén: VITEA ALAPÍTVÁNY  

 

images/stories/vitea_logo.pngAlapítványunk, 1998 -ban kezdte meg működését, az Észak -Magyarországi Régióban. 2000. óta közhasznú szervezetként folyamatosan végzi fejlesztési és innovatív munkáját Magyarországon és a határon túl.

Bejegyzett székhelye, a Bodrogközben, a honfoglalásáról híres, Karos Községben található.

Az alapítvány működésének kezdetétől a megyeszékhelyen, Miskolcon is üzemeltet egy Megyei irodát a jobb megyei és régiós elérhetőség miatt.

 

Elkötelezett híve a határtérség teljes fejlesztésének, hiszen az elmúlt években mind két országban a fejlesztések, pénzforrás hiányában jóval alul maradtak az országok más területeinek fejlődéséhez viszonyítva.

 Alapítványunk együtt dolgozik több civil szervezettel, és több önkormányzattal van napi kapcsolatban.

 A nemzetközi Bodrogközi Fejlesztési Partnerség létrehozatalának ötletgazdája.

 Közhasznú szervezetünk megalakulása óta folyamatosan végzi a különböző tanácsadásokat, a pályázat figyelést, végez projekt és programfejlesztést, felkérés alapján különböző műszaki tervezéseket, ill. az általa kidolgozott projektet felügyeli és menedzseli. Jogosítványa van, felnőttképzési oktatásra.

 A munkatársaink, már több éve összeszokott gárdaként dolgozik, amely eredményezi az együtt gondolkodást és a csapat szellemet, ami elengedhetetlen a fejlesztési elképzelések rögzítésénél és végrehajtásánál.

 

  A teamben megtalálhatóak a gazdasági élet különböző területeiről a szakemberek, amelyek feltétlenül szükségesek e fontos minőségi munka elvégzéséhez.

 A 2000-ben meghirdetett Széchenyi terv elindításával, kis-és középvállalkozásoknak segédkeztünk elsősorban fejlesztéseik megvalósításában, projekttervezés, írás és menedzsment feladatok elvégzésében.

Tevékenységünk gyümölcseként, csak a régiónkban két milliárd Ft-ot mozgattunk meg az elnyert pályázataink során vállalkozói és önkormányzati körben.

 Ezek között voltak különböző témájú kisebb és nagyobb projektek.

Több olyan projekt valósult meg és került kidolgozásra, amely elősegítette a településeken a mikro-kisvállalkozások életben maradását és a munkahelyteremtését.

 

 Projektjeink közül csak néhány:

 Panzió építése, Tokaj -Hegyalján több helyen borfeldolgozó üzem / gépsor/ üzembehelyezése, a reduktív borok előállítására.

 Fuvarozási vállalkozások kamion beszerzései, új zöldmezős beruházásban tehenészet építése, horgász tó kialakítása, magtár felújítása, régi lovarda felújítása és hasznosítása, papírgyár létesítése, falusi turizmus, öko turizmus a Bodrog partján.

 

 E munkánk során jött az ötlet, hogy tevékenységünket terjesszük ki a határ másik oldalára is, Szlovákiában lévő határmenti önkormányzatokra és közös fejlesztésekben gondolkozzunk. 2004. év elején alapítványunk nagy lépést téve előre, kilépett a nemzetközi szintérre, és elkezdett szervezni egy nemzetközi Partnerséget és létrehoztuk, 14 magyar és szlovák önkormányzattal közösen, a BODROGKÖZI FEJLESZTÉSI PARTNERSÉG -et.

 

 Az alapítványi és a Partnerségi munka mára már összeforrott, így már a következőkben a Partnerségről fogunk beszélni és a nemzetközi szerepléseinkről, amelyeket folyamatosan bővítünk, más országok, más településeivel.

 

   2002-ben, amikor visszaszorultak hazánkban a vállalkozóknak szóló pályázatok, az önkormányzatok segítését tűztük ki célul, korábbról jól ismerve e területet, egyre több önkormányzattal kezdtünk el dolgozni és folytattunk különböző tanácsadást és fejlesztéseket.

 

  A rövid bemutatkozásból is látszik, hogy az alapítványi tevékenységünk igen széles skálán mozog, szinte az élet minden területén szeretne maradandót alkotni, amellyel nemcsak egy periférián lévő térség fejlesztéséhez járul hozzá, hanem az országok és Európa fejlődéséhez is.